Вопросы священнику

Задайте интересующий вопрос прямо на сайте и получите ответ от священника

Полезные материалы

Икона "Неупиваемая Чаша" в Серпухове: где находится и как молиться

В Серпухове два монастыря – мужской и женский - оба древние и оба ...

Молитва Матроне Московской

О молитве блаженной Матроне Московской

Житие святителя Луки (Войно-Ясенецкого) как руководство к святости

Удивительный человек, с удивительной судьбой. На первый взгляд ...

Как правильно читать акафист свт. Николаю Чудотворцу

Текст акафиста свт. Николаю на русском языке с ударениями

Спасибо что зашли на наш сайт, перед тем как начать чтение вы можете подписаться на интересную православную mail рассылку, для этого вам необходимо кликнуть по этой ссылке «Подписаться»

Молитвы блаженной Ксении Петербургской

Святая Ксения

Блж. Ксения Петербургская

Молитва первая

О, свята́я всеблаже́нная ма́ти Ксе́ние! Под покро́вом Всевы́шняго жи́вшая, ведо́мая и укрепля́емая Богома́терию, глад и жа́жду, хлад и зной, поноше́ния и гоне́ния претерпе́вшая, дар прозорли́вости и чудотворе́ния от Бо́га прия́ла еси́ и под се́нию Всемогу́щаго поко́ишися. Ны́не Свята́я Це́рковь, я́ко благоуха́нный цвет, прославля́ет тя. Предстоя́ще на ме́сте твоего́ погребе́ния, пред о́бразом твои́м святы́м, я́ко живе́й ти, су́щей с на́ми, мо́лимся ти: приими́ проше́ния на́ша и принеси́ их ко Престо́лу Милосе́рдаго Отца́ Небе́снаго, я́ко дерзнове́ние к Нему́ иму́щая. Испроси́ притека́ющим к тебе́ ве́чное спасе́ние, на блага́я дела́ и начина́ния на́ша ще́дрое благослове́ние, от вся́ких бед и скорбе́й избавле́ние. Предста́ни святы́ми твои́ми моли́твами пред Всеми́лостивым Спаси́телем на́шим о нас, недосто́йных и гре́шных. Помози́, свята́я блаже́нная ма́ти Ксе́ние, младе́нцы све́том Свята́го Креще́ния озари́ти и печа́тию да́ра Ду́ха Свята́го запечатле́ти, о́троки и отрокови́цы в ве́ре, че́стности, богобоя́зненности и целому́дрии воспита́ти и успе́хи в уче́нии им дарова́ти; боля́щия и неду́гующия исцели́, семе́йным любо́вь и согла́сие низпосли́, мона́шествующим по́двигом до́брым подвиза́тися удосто́й и от поноше́ний огради́, па́стыри в кре́пости Ду́ха Свята́го утверди́, наро́д и страну́ на́шу в ми́ре и безмяте́жии сохрани́, о лише́нных в предсме́ртный час причаще́ния Святы́х Христо́вых Та́ин умоли. Ты бо еси́ на́ша наде́жда и упова́ние, ско́рое услы́шание и избавле́ние, тебе́ благодаре́ние возсыла́ем и с тобо́ю сла́вим Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

О, пресла́вная свята́я блаже́нная ма́ти на́ша Ксе́ние, те́плая о нас пред Бо́гом моли́твеннице! Я́коже пре́жде к надгро́бию твоему́ припа́давшии, си́це ны́не и мы по прославле́нии твое́м к моще́м твои́м прибега́юще, про́сим: помоли́ся Го́споду, да освяти́т на́ши ду́ши и телеса́, да просвети́т ум, очи́стит со́весть от вся́кия скве́рны, нечи́стых помысло́в, лука́вых и ху́льных умышле́ний и от вся́каго превозноше́ния, го́рдости же и киче́ния, высокоу́мия же и де́рзости, от вся́каго фарисе́йскаго лицеме́рия, и от вся́каго сту́днаго и лука́ваго обы́чия на́шего; да да́рует нам и́скреннее покая́ние, сокруше́ние серде́ц на́ших, смиренному́дрие, кро́тость же и ти́хость, благогове́ние, ра́зум же духо́вный со вся́ким благоразу́мием и благодаре́нием. Утаи́вшая себе́ от му́дрых ве́ка сего́, но Бо́гу зна́емая, испроси́ же стране́ на́шей Росси́йстей от бед лю́тых избавле́ние, всего́ на́шего жития́ обновле́ние и исправле́ние, соблюди́ нас во вся́ком благочести́вом правосла́вном испове́дании ве́ры христиа́нския, я́ко да ублажа́юще тя сподо́бимся во вся дни воспева́ти, благодари́ти и сла́вити Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Тро́ицу Единосу́щную, Животворя́щую и Неразде́льную во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третья

О, свята́я уго́дница Бо́жия блаже́нная Ксе́ния! При́зри ми́лостиво твои́м о́ком на нас, раб Бо́жиих (имена), честно́й твое́й ико́не уми́льно моля́щиеся и прося́щие у тебе́ по́мощи и заступле́ния. Простри́ ко Го́споду Бо́гу на́шему те́плыя твоя́ моли́твы и испроси́ душа́м на́шим оставле́ние прегреше́ний. Се бо мы се́рдцем сокруше́нным, и ду́хом смире́нным тебе́ хода́таицу ми́лостивую ко Влады́це и моли́твенницу за ны, гре́шныя, призыва́ем, я́ко ты прия́ла еси́ от Него́ благода́ть моли́тися за ны и от бед избавля́ти. Тебе́ у́бо про́сим, не пре́зри нас недосто́йных, моля́щихся тебе́ и твое́й по́мощи тре́бующих, и исходата́йствуй всем вся ко спасе́нию поле́зная, я́ко да твои́ми ко Го́споду Бо́гу моли́твами получи́вши благода́ть и ми́лость просла́вим всех благи́х Исто́чника и Даропода́теля и Бо́га Еди́наго, в Тро́ице Святе́й сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Личное прошение

О, на́ша вели́кая небе́сная засту́пница, свята́я блаже́нная ма́ти Ксе́ние! Испроси́ у Великодарови́того Бо́га раба́м Твои́м (имена́), с наде́ждою притека́ющим к тебе́ (содержа́ние проше́ния), и во вся́кой жите́йской нужде́ и потре́бе по́мощь и наставле́ние, от вся́ких бед и скорбе́й избавле́ние. Ами́нь.

Тропарь

глас 7

Нищету́ Христо́ву возлюби́вши,/ безсме́ртныя трапе́зы ны́не наслажда́ешися,/ безу́мием мни́мым безу́мие ми́ра обличи́вши,/ смире́нием кре́стным си́лу Бо́жию восприя́ла еси́./ Сего́ ра́ди дар чудоде́йственныя по́мощи стяжа́вшая,/ Ксе́ние блаже́нная, моли́ Христа́ Бо́га// изба́витися нам от вся́каго зла покая́нием.

Кондак, глас 3

На земли́ я́ко стра́нна пребы́вши,/ о Небе́снем же оте́чествии воздыха́ющи,/ юро́да от бу́йих и неве́рных,/ прему́дра же и свя́та от ве́рных познава́ешися,/ и от Бо́га сла́вою и че́стию венча́ешися,/ Ксе́ние мужеу́мная и богоу́мная,/ сего́ ра́ди зове́м ти:// ра́дуйся, я́ко по стра́нствии земне́м в дому́ О́тчем водворя́ешися.

Величание

Величаем тя, святая блаженная мати наша Ксение, и чтим святую память твою, ты бо молиши за ны Христа Бога нашего.

Благочестивый брак — это дар Божий

В Священном Писании сказано: «И рече Господь Бог: не добро человеку быти единому» (Быт. 2:18). Опыт Православной Церкви свидетельствует о том, что хороший супруг вымаливается у Господа Бога, а благочестивый христианский брак – это плод усердной молитвы. Не грешно и не стыдно обращаться к помощи Божьей и Его святых угодников в подобных ситуациях. К блаженной Ксении Петербургской обращаются многие одинокие люди в надежде встретить свою вторую половинку.

Почему Ксеньюшке молятся о супружестве

Жизнь Христа ради есть проявление истинной любви к Богу и людям. Святая Ксения избрала жизнь юродивой Христа ради. Ее путь к Богу – через любовь к ближним. Еще во время святого юродства она прославилась как заступница и хранительница христианского брака. Из ее жизнеописания особенно известны два эпизода помощи незамужним девицам.

Первый рассказывает, как однажды петербургская блаженная зашла в дом, где жила девица на выданье, и сказала: «Иди скорее на кладбище, там твой муж свою жену хоронит». Девушка со своей матерью побежали на указанное кладбище и оказали первую помощь молодому вдовцу, который там хоронил свою жену. Через год молодые люди обвенчались.

Второй эпизод, произошедший после блаженной кончины святой, наоборот уберег невесту от несчастного брака с беглым каторжником, который назвался именем убиенного им полковника. После того, как невеста с матерью помолились на могилке святой Ксении, вся правда раскрылась.

Это интересно: Житие Ксении Петербургской — история любви

Как просить святую о том, чтобы встретить любимого человека

Как отмечают многие священнослужители, важно молиться с определенным усердием, как говорится, понести молитвенный труд. Усердная молитва на протяжении определенного времени испытывает степень важности желания. А время определяем Сам Господь. Именно Он все устраивает в нашей жизни. Поэтому священники благословляют оканчивать молитвословия следующей просьбой:

«Блаженная Ксения, устрой все по воли Божьей».

Как именно молиться, каждый человек определяет самостоятельно, по степени своей духовной зрелости. Однако рекомендуется в несении молитвенного подвига посоветоваться с духовником или со священнослужителем. Чтение акафиста или канона, или молитва своими словами должны быть помножены на искреннюю веру и дела милосердия.

Замечательно, если есть возможность совершить паломническую поездку к мощам блаженной Ксении. Но если такой возможности нет, то на официальном сайте Смоленского храма, а также на официальных страницах в соцсетях, очень подробно написано, как заказать молебен в часовне или написать записку с личными прошениями святой Ксении, которую распечатают и опустят в специальной ящичек, расположенный рядом с часовней.

12
Октября
1902 года
Было совершено освящение часовни св. Ксении Петербургской на Смоленском кладбище.

Примеры помощи блаженной в устройстве семьи

Известный православный автор Елена Кучеренко одну из своих статей посвятила истории знакомства со своим будущем мужем, произошедшей по молитвам блаженной Ксении. Елена работала и училась в аспирантуре в одном из московских театральных вузов и параллельно, как новоиспеченная христианка, мечтала о тихой семейной жизни где-нибудь в маленькой деревеньке желательно рядом с монастырем в окружении кучи детишек и под командованием православного супруга-бородача. Годы шли, а сердечко все не «екало».

Будучи в Храме Христа Спасителя, ей попалась небольшая книжица о незнакомой ей тогда святой Ксении Петербургской. В ней рассказывалось о чудесной помощи святой, в том числе в семейных делах и в доказательство – свидетельства многих верующих, а на последней странице был указан адрес часовни. Возможности поехать в Петербург не было, и девушка написала слезное письмо к святой праведнице с просьбой помочь ей выйти замуж и пожертвование – 150 рублей (все, что было в кошельке).

Это интересно: Письма к св. Ксении: как писать записки блаженной

Через две-три недели Елена получила ответное письмо: молебен отслужен, благодарность за пожертвование, все будет хорошо. А в письме – лепесток цветка, освященного на могилке святой Ксении. Через 10 дней в маленьком украинском городке Энергодаре, куда она поехала со своими друзьями, Елена познакомилась с будущим мужем Вадимом, бородатым и с крестом на груди. Через три дня он сделал предложение, и в течение года молодые расписались и обвенчались. Правда тихая семейная жизнь в Энергодаре оказалась не такой райской, как в мечтах, и молодые переехали в Москву. Сегодня они воспитывают пять лапочек-дочек.

Читайте также: Почему тысячи людей едут к могиле Ксении Петербургской на Смоленском кладбище

Петербурженка Ольга Малых приходила в часовню Ксении Блаженной с просьбой кардинально изменить ее жизнь по воле Божьей. А воля была такова, что через полгода, 6 января, Ольга знакомиться со своим будущим мужем. Еще через полгода – свадьба. Но счастье было недолгим: Ольге поставили страшный диагноз – бесплодие. И снова – молитва к блаженной праведнице, но уже соборная всей семьей. Сегодня Ольга с мужем – счастливые родители сына и двух дочек.

Приход храма Смоленской иконы Божией Матери ведет летопись чудесной помощи по молитвам святой угодницы. Как отмечают многие верующие, «любимая Ксеньюшка» — скорая на помощь.

Интересный факт
 В 2012 году на новозеландском острове Ниуэ была выпущена памятная монета с изображением блаженной Ксении Петербургской. Номинал – 1 новозеландский доллар, проба серебра – 925 и вес – 28 г.

Кому еще можно молиться об устройстве личной жизни

Господу и Богу нашему Иисусу Христу

Все молитвы, в первую очередь, обращены к Спасителю. Со страниц Священного Писания Он Сам говорит: «Все, чего ни попросите в молитве с верою, получите» (Мф. 21:22). Более того, именно на брачном пире в Кане Галилейской Господь Иисус Христос, по просьбе Своей Матери, совершает первое чудо – претворение воды в вино. По мнению архимандрита Марка Петровцы, будучи гостем на брачном пире Христос освятил и благословил супружескую жизнь.

Пресвятой Богородице

Именно по просьбе Пречистой Матери было совершено чудо в Кане Галилейской. Спаситель предупреждает, что «еще не пришел час Мой» (Ин. 2:4), но не отказывает материнской просьбе и помогает жениху – Своему сводному брату, апостолу Симону Кананиту. В этом послушании видится особая молитвенная сила Богородицы за весь христианский мир.

Чаще всего молитвы об обретении семейного счастья возносятся пред иконами Божией Матери Казанская, Иверская и, конечно, Покров, которая тесно связана со свадебными традициями на Руси. Именно на праздник 14 октября наши благочестивые предки старались играть свадьбы.

Святителю Николаю Чудотворцу

Самый известный эпизод в жизнеописании святителя – спасение от греха и позора трех дочерей разорившегося жителя Патары, где епископствовал святой Николай. Этот случай положил начало благочестивой традиции возносить молитвы великому чудотворцу девушкам с просьбами в благоустроении их женского счастья, родителям – в благополучном замужестве дочерей, супругам – в покровительстве их семейного очага.

Великомученице Екатерине

Помните, как пела героиня Елены Цыплаковой в «Трех мушкетерах»? «Святая Катерина, пошли мне дворянина». Да, именно так. В православном мире великомученица Екатерина почитается как заступница и покровительница брака, потому что стала невестой самого лучшего Жениха в мире.

Благоверным Петру и Февронии Муромским

Эти святые считаются покровителями христианского супружества. С 2008 года день их памяти, 8 июля, стал Всероссийским днем семьи, любви и верности. История любви святых Петра и Февронии из Мурома – образец истинной любви и образцового супружества. Приняв в конце мирской жизни монашеский постриг, они почили в один день и по великой милости Божией их тела оказались вместе, хотя как монахи были захоронены порознь.

Блаженной Матроне Московской

Незадолго до своей кончины блаженная старица говорила: «Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я буду вас видеть и слышать, и помогать вам». И люди приезжают к ней в Покровский монастырь, где ныне покоятся ее мощи, из разных уголков земного шара со своими печалями и радостями. Чаще всего просить помощи в делах семейных – встретить суженого, родить ребеночка, обрести мир и лад в семье.

Это интересно: Все о матушке Матроне Московской

***

В молитве важны вера, терпение и упование на милость Божью. В ожидание своего суженого полезно учиться мудрости, смирению и любви. Эти добродетели помогут стать достойной супругой и поддерживать мир и лад в семье.

Екатерина Маликова

Похожие статьи

Хотим привлечь ваше внимание к проблеме разрушенных храмов, пострадавших в безбожные годы. Более 4000 старинных церквей по всей России ждут восстановления, многие находятся в критическом положении, но их все еще можно спасти.

Один из таких храмов, находится в городе Калач, это церковь Успения Божией Матери XVIII века. Силами неравнодушных людей храм начали восстанавливать, но средств на все работы катастрофически не хватает, так как строительные и реставрационные работы очень дорогие. Поэтому мы приглашаем всех желающих поучаствовать в благом деле восстановления храма в честь Пресвятой Богородицы. Сделать это можно на сайте храма

Помочь храму

Рекомендуем статьи по теме

Добавить комментарий

Получать новые комментарии по электронной почте. Вы можете подписаться без комментирования.

Следите за нами в социальных сетях

В России 8109 храмов находится в разрушенном или полуразрушенном состоянии.

В наших социальных сетях мы собираем информацию о них, а также рассказываем о самых интересных действующих храмах и монастырях.

Подписывайтесь!

icon icon icon icon
+